Den svaga starten på den svenska aktiemarknaden 2024

Den svaga starten på den svenska aktiemarknaden 2024

Fredagen avslutades med den markanta nedgången på Stockholmsbörsen, som stängde tidigare än vanligt, klockan 13. Detta markerade slutet på årets första börsvecka och bekräftade en svag start på det nya året.

Den svaga starten på den svenska aktiemarknaden 2024
Atlas Copco befann sig i botten efter att ha fått en köpstämpel borttagen, och företaget framstår därmed som en symbol för den försiktiga riskbenägenhet som hittills präglat börsen. Dagens händelser antyder en generell tveksamhet och återhållsamhet från investerare, vilket kan vara en manifestation av bredare osäkerhet på marknaden.

 

Källa : bolagskontaktab