Löner i USA 2023

Löner i USA 2023

I december visade den privata sektorn i USA en positiv tendens med skapandet av 164 000 nya jobb, enligt den senaste månadsstatistiken från löneadministratören ADP.

Löner i USA 2023

Denna siffra inte bara ger en tidig indikation på arbetsmarknadens rörelser, utan fungerar även som en förhandsvisning inför den officiella arbetsmarknadsrapporten från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Källa : bolagskontaktab