Hyundai Satsar på Laddhybrider 2024

Hyundai Satsar på Laddhybrider 2024

Hyundai fortsätter sin satsning på laddhybrider genom att planera tillverkning av dessa fordon vid den nya fabriken i Georgia, som för närvarande är under uppbyggnad. Detta beslut är en del av Hyundais strategi att expandera sin portfölj av elektrifierade fordon och möta den ökande efterfrågan på miljövänligare alternativ på marknaden.
Hyundai Satsar på Laddhybrider 2024
Genom att inkludera laddhybrider i produktionen vid den nya fabriken kan Hyundai förvänta sig att öka sin närvaro och konkurrenskraft på marknaden för laddbara fordon.

Source: bolagskontaktab