Bonnier Delägare i Prisma Properties 2024

Bonnier Delägare i Prisma Properties 2024

Bonnier Fastigheter, som är mediejätten Bonniers fastighetsbolag, tar nu steget som ny delägare i det onoterade fastighetsbolaget Prisma Properties. Prisma Properties är specialiserat på fastigheter inom lågprishandel. Genom detta förvärv utökar Bonnier sin portfölj och diversifierar sin närvaro inom fastighetssektorn, samtidigt som de befäster sin position inom lågprishandeln.
Bonnier Delägare i Prisma Properties 2024
Detta steg markerar en strategisk investering för Bonnier Fastigheter och öppnar nya möjligheter för tillväxt och utveckling inom fastighetsbranschen.

Source: bolagskontaktab