Den amerikanska kryptobörsen Coinbase har meddelat sina planer att erbjuda kryptovaluta-relaterade derivat i EU

Den amerikanska kryptobörsen Coinbase har meddelat sina planer att erbjuda kryptovaluta-relaterade derivat i EU

Den amerikanska kryptobörsen Coinbase har meddelat sina planer att erbjuda kryptovaluta-relaterade derivat i EU. Denna expansion av tjänsteutbudet signalerar en ökad närvaro på den europeiska marknaden och indikerar att Coinbase strävar efter att möta den växande efterfrågan på kryptotjänster inom EU.

Den amerikanska kryptobörsen Coinbase har meddelat sina planer att erbjuda kryptovaluta-relaterade derivat i EU
Införandet av kryptovaluta-derivat erbjuder investerare och handlare möjligheten att engagera sig i olika finansiella instrument kopplade till prisrörelserna för kryptovalutor, såsom optioner och futures. Denna diversifiering kan ses som ett svar på det ökande intresset för kryptovalutor som en investeringsklass.

 

Källa : bolagskontaktab