Tillståndet för kommersiell fastighetsutveckling 2023

Tillståndet för kommersiell fastighetsutveckling 2023

Skanska offentliggör omfattande nedskrivningar och redovisar justeringar av fastighetsvärden om 2 miljarder kronor inom de strategiska segmenten för kommersiell fastighetsutveckling, bostadsutveckling och förvaltningsfastigheter. Dessa väsentliga nedskrivningar förutspås ha en direkt inverkan på Skanskas ekonomiska resultat under det fjärde kvartalet 2023.

Tillståndet för kommersiell fastighetsutveckling 2023

 

Källa : bolagskontaktab