UBS Prognosticerar Tillväxt i Telia

UBS Prognosticerar Tillväxt i Telia

UBS framhäver köpläge i telekombolaget Telia med en avancerad analys. Banken prognosticerar en ökning av Telias EBITDA-resultat de kommande åren och indikerar att utdelningen kan förväntas höjas från och med 2025.

UBS Prognosticerar Tillväxt i Telia

Denna bedömning baseras på en detaljerad bedömning av Telias framtida ekonomiska prestanda och signalerar till investerare om potentiella tillväxtmöjligheter i bolaget.

Källa : bolagskontaktab