Tepcos Kärnbränslebegäran 2024

Tepcos Kärnbränslebegäran 2024

Den japanska kärnkraftsoperatören Tepco har tagit ett betydande steg mot återaktivering av kärnkraftverket i Kashiwazaki-Kariwa genom att begära tillstånd för att börja lasta kärnbränsle. Detta anses vara ett viktigt steg i processen för att återuppta driften av anläggningen, som har varit vilande sedan den allvarliga olyckan vid Fukushima Daiichi 2011.
Tepcos Kärnbränslebegäran 2024
Tepco strävar efter att återställa förtroendet för säkerheten kring kärnkraftverket och att återgå till produktion av kärnkraft som en del av Japans energiförsörjning.

Source: bolagskontaktab