Stournaras Räntestrategi 2024

Stournaras Räntestrategi 2024

Yannis Stournaras, ledamot i ECB-rådet från Grekland, upprepar sin uppfattning om att fyra räntesänkningar under året är en rimlig åtgärd. Detta uttalande framkom i en intervju med den grekiska pressen, efter att oväntat låga inflationssiffror publicerats från Frankrike och Italien på långfredagen. Stournaras’ kommentar signalerar en oro för den ekonomiska utvecklingen inom euroområdet och antyder att ytterligare stimulansåtgärder kan vara nödvändiga för att stimulera tillväxten och stabilisera inflationen.
Stournaras Räntestrategi 2024
Denna åsikt kan komma att väga tungt i ECB:s beslut om penningpolitiken framöver och indikerar en möjlig riktning för framtida åtgärder från centralbanken.

Source: bolagskontaktab