Stora Enso: Framtidens Lönsamhet

Stora Enso: Framtidens Lönsamhet

Stora Enso redovisar en lönsamhet för det fjärde kvartalet som överträffar förväntningarna något. Samtidigt lanserar företaget ett nytt omfattande åtgärdsprogram som potentiellt kan resultera i en minskning av personalstyrkan med cirka 1000 anställda.

Stora Enso: Framtidens Lönsamhet

Denna strategiska inriktning signalerar en ambitiös strävan att anpassa och optimera företagets verksamhet för att möta de aktuella ekonomiska och marknadsmässiga utmaningarna på ett effektivt sätt. Beslutet understryker företagets engagemang för långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft.

 

Källa : bolagskontaktab