Satellitorder på 56 miljoner kronor

Satellitorder på 56 miljoner kronor

Det svenska rymdteknik bolaget AAC Clyde Space har nyligen säkrat en betydande order värd 56 miljoner kronor. Bolaget kommer att leverera avancerade tekniksystem till ett framstående portugisiskt satellitföretag. Uppdraget innebär att elva satelliter ska utrustas med AAC Clyde Spaces teknologi, och projektet förväntas vara slutfört senast vid utgången av det fjärde kvartalet 2024.

Satellitorder på 56 miljoner kronor

Denna framgångsrika order stärker AAC Clyde Spaces position inom rymdsektorn och bekräftar deras förmåga att leverera teknologiska lösningar av hög kvalitet för avancerade satellitprojekt.

Source: bolagskontaktab