Rysslands Snabba Ekonomiska Tillväxt

Rysslands Snabba Ekonomiska Tillväxt

Medan västvärlden stryper sina ekonomier för att bekämpa inflation, upplever den ryska ekonomin en snabbare tillväxt, drivet av omfattande militära utgifter och inkomster från oljeexport. Ryssland har, både under föregående år och i innevarande år, noterat en högre BNP-tillväxt än de största västländerna.

Rysslands Snabba Ekonomiska Tillväxt

Källa : bolagskontaktab