Räntehöjning skakar finansmarknaderna

Räntehöjning skakar finansmarknaderna

Det verkar som att det har skett en förändring på finansmarknaderna. Räntan på den amerikanska tioåringen har återhämtat sig och stiger på nytt, medan USA-börserna tappar kraft, och Dow Jones Industrial Average har sjunkit till rött territorium.

Räntehöjning skakar finansmarknaderna

Detta indikerar potentiell volatilitet och oro på marknaderna. I ljuset av dessa händelser verkar defensiva konsumentbolag vara bland förlorarna. Dessa bolag betraktas ofta som mindre känsliga för ekonomiska svängningar och därmed mer stabila under perioder av osäkerhet. Om de nu upplever nedgång kan det tyda på att investerare söker säkerhet och undviker mer riskfyllda tillgångar.

 

Källa : bolagskontaktab