Producentpriserna sjönk i december i Storbritannien

Producentpriserna sjönk i december i Storbritannien

Den senaste ekonomiska informationen tyder på att producentpriserna i Storbritannien sjönk med 0,6 procent i december jämfört med föregående månad, enligt en icke säsongsjusterad statistik. Samtidigt ökade priserna med 0,1 procent jämfört med samma månad året innan.

Producentpriserna sjönk i december i Storbritannien

Den månatliga nedgången kan bero på olika faktorer som påverkar produktionskostnaderna och efterfrågan på produkter. Det kan inkludera förändringar i råvarupriser, produktionskostnader och andra ekonomiska påverkningar. Å andra sidan indikerar den årliga ökningen på 0,1 procent att det fortfarande finns en viss grad av inflation på årsbasis.

 

Källa : bolagskontaktab