Orexos Löneförhöjningar i Styrelsen 2024

Orexos Löneförhöjningar i Styrelsen 2024

specialläkemedelsbolaget Orexo har nu lagt fram förslag om rejäla löneförhöjningar för fem oberoende ledamöter i styrelsen. Denna åtgärd följs dock av ett villkor: att styrelseledamöterna förväntas köpa aktier motsvarande den ökade ersättningen med egna medel.

 

Orexos Löneförhöjningar i Styrelsen 2024

Detta förslag avspeglar Orexos strategi att koppla styrelsens löneökningar till en direkt investering i bolaget. Genom att kräva att styrelseledamöterna investerar sina egna medel i bolagets aktier, skapas en starkare koppling mellan deras ekonomiska incitament och bolagets långsiktiga framgång. Detta tillvägagångssätt kan ses som ett försök att öka styrelsens engagemang och intresse för att maximera värdet för aktieägarna. Samtidigt kan det också väcka frågor kring eventuella incitament eller påverkan på styrelsens oberoende och beslutsfattande.

Source: bolagskontaktab