Omvärdering av Vikings Portfölj

Omvärdering av Vikings Portfölj

Viking Supply Ships har vidtagit åtgärder genom att säga upp management avtalen för två delägda PSV-fartyg och samtidigt utnyttja en säljoption för aktierna i ägarbolaget för dessa fartyg, Denna avancerade strategiska manöver antyder möjligen en omvärdering av företagets portfölj och affärsmodell inom den maritima sektorn.

Omvärdering av Vikings Portfölj

Beslutet kan vara en respons på förändringar i marknadsförutsättningarna eller en strävan efter ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Källa : bolagskontaktab