Nord Stream-läckaget skakar Sverige

Nord Stream-läckaget skakar Sverige

Läckaget av gas från sprängningen av Nord Stream-ledningarna i Östersjön har orsakat betydande utsläpp, vilket har resulterat i att Sverige redovisar röda siffror för sina utsläpp. Intressant nog gör Naturvårdsverket nu en kovändning, trots tidigare uttalanden om att inkludera läckaget i klimatrapporterna som årligen skickas till EU och FN.

Nord Stream-läckaget skakar Sverige

 Detta förändrade ställningstagande kan påverka hur dessa utsläpp betraktas och hanteras i framtida klimatrapporter och regelverk.

 

Källa : bolagskontaktab