Nedgång i Storbritanniens BNP

Nedgång i Storbritanniens BNP

Storbritanniens BNP registrerade en nedgång med 0,3 procent på kvartalsbasis under det sista kvartalet föregående år, vilket innebär att landet nu befinner sig i en teknisk recession. Denna ekonomiska indikator, som definieras av två efterföljande kvartal med negativ tillväxt, antyder en utmanande ekonomisk situation.

Nedgång i Storbritanniens BNP

 

Källa : bolagskontaktab