Mångfaldsstatistik i Näringslivet 2024

Mångfaldsstatistik i Näringslivet 2024

I takt med att näringslivet uppmanas att aktivt föra statistik över mångfaldsaspekter blir det allt mer påtagligt att följa utvecklingen av andelen kvinnor på chefspositioner över tid. Nu höjs röster för att företag inte bara bör fokusera på kön, utan även bör samla in omfattande data om mångfald som helhet. Syftet är att tydligt synliggöra och stärka företagens jämlikhetsarbete.

Mångfaldsstatistik i Näringslivet 2024
Amanda Lundeteg, VD på Allbright, framhäver vikten av att engagera sig i dessa frågor för att motverka ökad polarisering. Hon betonar att om näringslivet inte tar tag i dessa frågor kommer klyftorna bara att öka. Genom att systematiskt mäta och rapportera om olika mångfalds dimensioner kan företagen skapa en mer transparent och inkluderande arbetsmiljö samt identifiera områden där förbättringar behövs.

Source: bolagskontaktab