Lauréns Ledarskapsutmaning 2024

Lauréns Ledarskapsutmaning 2024

Alexandra Laurén, den nya vd:n för det statligt ägda bolaget Specialfastigheter, står inför en enorm utmaning i att leda företaget genom en omställning från förvaltning till ett tillväxt fokuseratbolag. Det statliga bolaget planerar att investera minst 29 miljarder kronor för att möta ökade behov inom försvar, polis och kriminalvård, där byggandet av landets största fängelse är en del av denna satsning.

 

Specialfastigheter

Medan försvarsbudgeten ökar och polisstyrkan behöver utökas, står Specialfastigheter inför en krävande uppgift att hantera den pågående byggkrisen och möta det växande behovet av infrastruktur. Laurén betonar behovet av att omvandla bolaget till ett mer dynamiskt och innovativt företag med inriktning på projektutveckling för att möta de komplexa behoven i samhället.

Source: bolagskontaktab