Klimatpremien Förändrar 2024

Klimatpremien Förändrar 2024

Den nya klimatpremien som införs i februari riktar sig mot företag, kommuner och regioner som investerar i nya eldrivna transportbilar. Det nya stödet ger möjlighet till ekonomiskt stöd upp till 50 000 kronor per fordon och utgör en del av regeringens åtgärder för att främja övergången till grönare transportlösningar.
Klimatpremien Förändrar 2024
Denna satsning kommer att spela en betydande roll i att främja användningen av eldrivna fordon och bidra till att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Genom att införa denna klimatpremie strävar man efter att uppmuntra och underlätta övergången till mer hållbara och miljövänliga transportalternativ.

Source: bolagskontaktab