Klarna Sanktionsavgift 2024

Klarna Sanktionsavgift 2024

Klarna åläggs nu att erlägga en sanktionsavgift på 7,5 miljoner kronor, meddelar kammarrätten. Beslutet grundar sig på bolagets bristfälliga redovisning av information, särskilt när det gäller lagringen av personuppgifter. Kammarrätten konstaterar att Klarna inte har tillhandahållit tillräcklig och begriplig information, vilket har gjort det svårt för användarna att få insyn i företagets praxis.
Klarna Sanktionsavgift 2024
Utmaningar med tillgänglighet och tydlighet kring informationen har bidragit till den påföljande sanktionsavgifterna.

Source: bolagskontaktab