Italien säljer Poste Italiane

Italien säljer Poste Italiane

Italienas beslut att avyttra en betydande andel av den statliga postservicen Poste Italiane, med en förväntad intäkt på över 28,5 miljarder kronor, är en strategisk ekonomisk manöver.

Italien säljer Poste Italiane

Det återspeglar regeringens försök att injicera kapital genom att sälja statliga tillgångar för att hantera ekonomiska utmaningar och stärka den finansiella ställningen.

 

Källa : bolagskontaktab