Extrem ojämlikhet hotar världen

Extrem ojämlikhet hotar världen

Ökningen av förmögenheten för världens fem rikaste personer sedan 2020, kombinerat med en betydande ökning av fattigdom för nästan fem miljarder människor enligt en Oxfamrapport, illustrerar en extrem ekonomisk ojämlikhet. Denna klyfta i ekonomiska förhållanden kan inte bara skapa spänningar utan också bidra till ökad social och politisk instabilitet, vilket påpekas av professor Ashok Swain.

Extrem ojämlikhet hotar världen

De globala ekonomiska dispariteterna och det faktum att en mycket liten andel av befolkningen drar nytta av ekonomisk framgång medan en stor majoritet lider av ökande fattigdom har blivit centrala frågor för diskussion och debatt. Fenomenet ger upphov till allvarliga socioekonomiska utmaningar och kan utgöra en grogrund för konflikter och oroligheter.

 

Källa : bolagskontaktab