Bicos Grundare Lämnar Företaget 2024

Bicos Grundare Lämnar Företaget 2024

Efter intensiva diskussioner med styrelsen har grundarna av medicinteknikbolaget Bicos, Erik Gatenholm och Hector Martinez, beslutat att lämna företaget. Ordföranden har framhållit flera faktorer som bidragit till detta beslut, inklusive resultatet av en visselblåsarutredning som belyser bolagets aggressiva säljkultur. Uppmärksamheten kring Bicos har ökat i och med de pågående diskussionerna om bolagets försäljning praxis.

 

Bicos Grundare Lämnar Företaget 2024

Resultaten från visselblåsarutredningen har förstärkt kritiken mot företagets affärsmetoder och sätter fokus på frågor om etik och företagskultur inom organisationen.

Source: bolagskontaktab