Avancerade Åtgärder på Börsen

Avancerade Åtgärder på Börsen

Efter insiderhärvan under hösten vidtar Stockholmsbörsen nu avancerade åtgärder för att kraftigt begränsa tillgången till känslig information bland de anställda inom marknadsövervakningen. Denna proaktiva åtgärd är en direkt respons på de tidigare upptäckta säkerhetsbristerna och syftar till att höja nivån av integritet och förtroende inom börsens system.

Avancerade Åtgärder på Börsen

Utöver detta strävar börsen också efter att minska mängden känslig information som kommer in från noterade bolag. Denna dubbla strategi, att både reglera intern tillgång och begränsa extern information, illustrerar börsens engagemang för att stärka säkerhetsåtgärderna och minska risken för insiderbrott.

 

Källa : bolagskontaktab