Aktiebolag till salu Fastighets och bygg bolag 2018. Objekt Nr 108 Pris: 55 000 Kr

Aktiebolag till salu FASTIGHETS OCH BYGG BOLAG

Registrerat år 2018.
F skatt registrerad.
Mervärdeskatt ska registreras.
Bankkonto finns. Inga skulder eller betalningsanmärkningar.
Verksamhetsinriktning: Bransch SNI41200.
Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader Binäring 68201 Fastighetsbolag, bostäder.
Bolaget ska bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Objekt Nr : 108

bolagskontaktab

Tel: Martin 0735774769

Tel: Bijan 0735402529

Pris: 55 000 Kr.